Nya utmaningar i kraftsystemet när svängmassan blir mindre

Ett balanserat elsystem

Svenska kraftnät har ansvar för att upprätthålla balansen i elsystemet och säkerställa en stabil tillförsel till de regionala och lokala näten. Balansen kan brytas av till exempel kortslutningar och nätkopplingar, som orsakar svängningar och störningar i systemet. Storleken på svängmassan i elsystemet är en faktor som påverkar dess förmåga att tåla sådana störningar.

Naturlig tröghet gör nätet driftsäkert

Svängmassan är en naturlig tröghet i elsystemet. Det fungerar ungefär som en roterande axel som har en tyngd i vardera änden. Ju kraftigare tyngderna är, desto svårare blir det att störa eller stoppa axelns rotation. Stamnätets kraftledningar utgör axeln och binder ihop kraftverken, som fungerar som tyngderna.

Mindre svängmassa i nya produktionsanläggningar

Idag är elsystemet anpassat efter kärnkraft och vattenkraft. De kraftslagen har stor svängmassa, eftersom de har stora generatorer och turbiner.

Elsystemet utvecklas hela tiden och nya energikällor kopplas till stamnätet, t.ex. vind- och solkraft. Dessutom ansluts fler utlandsförbindelser med hjälp av likström. Dessa förändringar bidrar inte med någon svängmassa och gör därför elsystemet känsligare.

Samordning med kunder och forskning för ökad stabilitet

För att upprätthålla överföringskapaciteten och säkerställa driftsäkerheten i elsystemet måste spänningen hållas inom sina gränser i varje punkt i kraftsystemet. Här har samordningen med verkets kunder betydelse. Här finns också ekonomiska värden, eftersom förlusterna och därmed kostnaderna minskar när resurserna används på bästa sätt. Det pågår även forskning, bl.a. hos Energiforsk, om hur stabiliteten i nätet på bästa sätt kan upprätthållas när an-delen sol- och vindkraft ökar i systemet.